Chirurgia stomatologiczna

konsultacja chirurgiczna 50 zł
ekstrakcja zęba mlecznego 50 – 70 zł
ekstrakcja zęba jedno/wielo – korzeniowego 80 – 200 zł
ekstrakcja chirurgiczna zęba 250 – 400 zł
podcięcie wędzidełka 150 zł

 

Pozostałe informacje na temat cen i usług z zakresu stomatologii i medycyny estetycznej dostępne są w Poradni.